#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
# FILE: "/home/joze/colors.py"
# LAST MODIFICATION: "Di, 21 Mär 2006 17:02:41 CET (joze)"
# Copyright (C) 2006 by Johannes Zellner, <address@hidden>
# $Id:$
import sys
import os
def echo(msg):
os.system('echo -n "' + str(msg) + '"')
def out(n):
os.system("tput setab " + str(n) + "; echo -n " + ("\"% 4d\"" % n))
os.system("tput setab 0")
# normal colors 1 - 16
for n in range(16):
out(n)
echo("\n")
echo("\n")
# first three 6 x 6 color layers
#
for y in range(6):
for z in range(3):
for x in range(6):
n = 16 + z * 36 + y * 6 + x
out(n)
echo(" ")
echo("\n")
echo("\n")
# second three 6 x 6 color layers
#
for y in range(6):
for z in range(3, 6):
for x in range(6):
n = 16 + z * 36 + y * 6 + x
out(n)
echo(" ")
echo("\n")
echo("\n")
# gray, first line
for n in range(232, 244):
out(n)
echo("\n")
# gray, second line
for n in range(244, 256):
out(n)
echo("\n")
Contents © 2020 ashfinal - Powered by Nikola